Các tiêu chuẩn chất lượng & chứng nhận Vina Foods Kyoei đã đạt được

28/12/2019
  • Chứng nhận ISO22000:2001: hay còn gọi là chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

  • Tiêu chuẩn Halal: Là giấy chứng nhận, xác nhận sản phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu Shari’ah Islamiah (luật Hồi giáo) và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất.

  • BRC:  tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập.