QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1
Phối trộn nguyên liệu
 
2
Lên men lần 1
 
3
Phân chia và định lượng
 
4
Lên men lần 2
 
5
Bỏ vào khuôn
 
6
Nướng bánh
 
7
Làm nguội
 
8
Nghiền
 
9
Sấy
 
10
Kiểm tra tạp chất
 
11
Bao gói
 
12
Dò kim loại
 
13
Bảo quản
 
14
Xuất hàng