Tuyển dụng

Với bộ máy quản lý năng động, hiệu quả nhưng gọn nhẹ là một ưu điểm nổi trội của VINA FOODS KYOEI. Song song đó, VINA FOODS KYOEI thường xuyên kiểm tra, đánh giá và đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cả về chuyên môn lẫn ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật,đảm bảo làm chủ được thiết bị công nghệ mới và tiếp cận với phương pháp quản lý hiện đại. Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, trình độ chuyên môn cao đã và đang góp phần xây dựng, phát triển VINA FOODS KYOEI ngày càng vững mạnh, đạt vị thế dẫn đầu trong số các tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề của cả nước.